asiagame

多肽产品
PRODUCT
Amylin, human, amide
宣布时间:2020-03-31 11:31:56 阅览量:

英文名称Amylin, human, amide
中文名称糖尿病相关肽(胰岛淀粉样肽)(抗体)
CAS NO122384-88-7
货号600021
序列Lys-Cys-Asn-Thr-Ala-Thr-Cys-Ala-Thr-Gln-Arg-Leu-Ala-Asn-Phe-Leu-Val-His-Ser-Ser-Asn-Asn-Phe-Gly-Ala-Ile-Leu-Ser-Ser-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Asn-Thr-Tyr-NH2(Cys&Cys Bridge)
分子式C165H261N51O55S2
分子量3903.3
存储温度2-8℃
纯度

≥95%or 98%

包装

1mg;5mg;10mg;50mg;100mg,1g or according to customer's detail requirement.

?
网站地图网站地图