asiagame

多肽产品
PRODUCT
β-淀粉样多肽(1-42)
宣布时间:2024-01-31 09:57:13 阅览量:

英文名称β-Amyloid (1-42),human
中文名称β-淀粉样多肽(1-42)  ;大豆肽
CAS NO107761-42-2
货号600001
序列Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala
分子式C203H311N55O60S1
分子量4514.1
存储温度2-8℃
纯度≥95%
包装

1mg;5mg;10mg;50mg;100mg,1g or according to customer's detail requirement.

阿尔茨海默病研究用肽

?
网站地图网站地图